करिअर मार्गदर्शन आणि शिष्यवृत्ती

कौशल्य विकास आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण

शेती पूरक व्यवसायांना चालना देणे.

महिला सक्षमीकरण